Twee schoenenwinkels met dezelfde achternaam in de bedrijfsnaam, mag dat?

De Vries schoenen LekkerkerkHet komt regelmatig voor dat ondernemers een handelsnaam kiezen waar hun achternaam in voorkomt. Heeft iedere ondernemer ook het recht om zijn/haar achternaam in de handelsnaam te verwerken?

Het antwoord is: nee.

Let op handelsnaamrechten

Het gebruik van een bepaalde handelsnaam kan namelijk in strijd zijn met de handelsnaamrechten van een ander. Daar is sprake van als de jongere handelsnaam verwarringsgevaar kan veroorzaken met de oudere handelsnaam. Dit kan ook het geval zijn als in beide handelsnamen dezelfde achternaam is verwerkt.

Verwarringsgevaar

Om te beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar kijkt de rechter naar de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen, de branche waarin beide ondernemingen zich begeven en de plaats van vestiging. De plaats van vestiging is in de huidige tijd niet meer snel doorslaggevend, omdat veel ondernemingen een landelijke afzet zoeken, bijvoorbeeld via internet.

Als de rechter de handelsnamen naast elkaar zet en oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar, dan zal de jongere handelsnaam moeten wijken. Óók als in die jongere handelsnaam de achternaam is verwerkt van de ondernemer. Het is dus geen geldig argument om te zeggen dat het je achternaam is.

Recente rechtszaak: De Vries Schoenen vs Schoenmode X de Vries

Dit werd ook duidelijk in een recente zaak tussen De Vries Schoenen en Schoenmode X de Vries.

De Vries Schoenen voert sinds 1990 deze handelsnaam voor haar schoenwinkel in Lekkerkerk. Schoenmode X de Vries voert sinds 25 november 2014 de handelsnaam ‘Schoenmode X de Vries’ voor haar schoenwinkel in Krimpen aan de Lek.

De rechter weegt alle omstandigheden af en komt tot de conclusie dat er sprake is van verwarringsgevaar.

Daarbij neemt de rechter het volgende in overweging. Het gaat om twee schoenenwinkels. In beide handelsnamen komt ‘De Vries’ voor. Deze achternaam is het meest onderscheidende deel in beide handelsnamen. Verder is de afstand tussen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek maar circa vijf kilometer. Ondanks het feit dat de ondernemingen in twee verschillende dorpen zijn gevestigd, acht de rechter het aannemelijk dat beide ondernemingen zich richten op hetzelfde publiek, te weten het algemene publiek in de Gemeente Krimpenerwaard waar beide dorpen onderdeel van uitmaken.

Schoenmode X de Vries wordt door de rechter bevolen om de handelsnaam te wijzigen.

Meer weten over handelsnamen?

Neem dan contact op met Evert van Gelderen, advocaat intellectueel eigendom.

About evertvangelderen

Evert van Gelderen is advocaat & partner bij Banning Advocaten. Hij is specialist in het intellectueel eigendomsrecht. Hij houdt zich onder meer bezig met de bescherming van kleding, schoenen, sierraden en merken, het aanpakken van namaak en het opstellen van contracten (algemene voorwaarden, licenties, in- en verkoopcontracten, agentuurovereenkomsten). Contact opnemen? : E: e.vangelderen@banning.nl.
This entry was posted in Intellectuele Eigendom and tagged , , , . Bookmark the permalink.