C&A schuldig aan merkinbreuk op merk G-Star door gebruik van “D STR”

Op 5 juli 2011 deed de  voorzieningenrechter uitspraak in een kort-geding van G-Star Raw tegen C&A. Volgens de rechter maakt C&A merkinbreuk door het gebruik van het teken “D STR”.

Het geschil over de merkinbreuk

G-Star Raw is onder andere houdster van het Gemeenschapswoordmerk G-Star welke sinds 2006 geregistreerd staat en is houdster van het overeenstemmende Beneluxwoordmerk welke sinds 1994 ingeschreven staat.

C&A brengt in haar winkels in Nederland kledingstukken op de markt voorzien van de aanduiding ‘DSTR’. Dit is op verschillende manieren vormgegeven. De kleding wordt in de winkels van C&A en ook via www.wehkamp.nl verhandeld.

Inbreuk merkrecht

G-Star is de mening toegedaan dat C&A onrechtmatig handelt door het aanbieden en verkopen van kleding voorzien van het teken DSTR, welke volgens G-Star overeenstemt met haar (bekende) merk G-STAR. C&A zou door het gebruik hiervan, inbreuk maken op haar merkrechten in de zin van artikel 9 lid 1 sub (b) Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo).

Dit artikel houdt in dat de houder van een Gemeenschapsmerk als enige haar merk mag gebruiken en een ander het gebruik een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk kan verbieden, mits het wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren.

Als gevolg van het gebruik van het vrijwel identieke teken,  ontstaat volgens G-Star verwarring bij het relevante publiek  omtrent de herkomst van de kleding. Is de kleding van G-Star of van DSTR en wie is DSTR eigenlijk. C&A trekt zo, aldus G-Star, ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie die G-Star heeft opgebouwd. G-Star heeft minder mogelijkheden om haar merk in de markt te onderscheiden van andere merken. Volgens G-Star probeert C&A aan te haken op de bekendheid van het G-STAR merk en daar een graantje van mee te pikken.

C&A stelt dat er geen sprake kan van verwarring omtrent de herkomst van de kleding, omdat C&A kleding alleen in de C&A winkels kan worden gekocht of, bij internetverkopen via Wehkamp, nadrukkelijk als afkomstig van C&A wordt gepresenteerd. C&A heeft verder aangevoerd dat het gebruik van de aanduiding DSTR zou voortkomen uit eerdere gebruiken van de aanduidingen URBAN DISTRICT en URBAN DSTR. Het in aanmerking komende publiek zou het enkele DSTR teken daarom ook opvatten als ‘district’.

Oordeel van de rechter: merkinbreuk C&A

De rechter oordeelt in het voordeel van G-star. Hij is van mening dat er overeenstemming bestaat tussen het G-STAR merk en de DSTR tekens, met name daar waar afstand is gecreëerd tussen de D enerzijds en de letters STR anderzijds. De rechter acht het aannemelijk dat het publiek een verband zal leggen tussen het G-STAR merk en deze D STR tekens. De door C&A gebruikte zullen tekens het G-STAR merk in gedachten oproepen bij de consument van de kleding.

C&A Nederland moet dan ook op straffe van een dwangsom het aanbieden in de Gemeenschap van kledingstukken voorzien van het teken D STR, waarbij een afstand wordt gecreëerd tussen de letter D enerzijds en de letters STR anderzijds te staken.

Dit ziet er als volgt uit.

Lees de hele uitspraak hier.

This entry was posted in Intellectuele Eigendom and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply