Category Archives: Distributie, franchise, agentuur

Twee artikelen voor MODINT Magazine

Deze week verscheen het MODINT online magazine op Flipboard. In dit magazine staan twee korte artikelen van onze hand. Ze zijn ook te lezen op de MODINT-website. Slaafse nabootsing Éen artikel gaat over slaafse nabootsing in de fashion. Recentelijk is … Continue reading

Posted in Algemeen, Distributie, franchise, agentuur, Intellectuele Eigendom | Tagged , , , , , , | Comments Off on Twee artikelen voor MODINT Magazine

Belangrijke rechterlijke uitspraak over vergoeding van goodwill bij het einde van een agentuurovereenkomst

Als een agentuurovereenkomst wordt beëindigd wordt er door de handelsagent aanspraak gemaakt op een klantenvergoeding, ook wel ‘vergoeding van goodwill’ genoemd. Een discussiepunt is dan vaak de hoogte van deze vergoeding. Hoe bereken je deze? Begin november heeft de Hoge Raad een uitspraak … Continue reading

Posted in Distributie, franchise, agentuur | Tagged , , , , , | Leave a comment

Een franchiseovereenkomst of licentiecontract en de aansprakelijkheid van de franchisegever voor omzetprognose

Wat is het verschil tussen een franchiseovereenkomst en een licentiecontract? Waarom is dat relevant? Is een franchisegever verplicht om een omzetprognose te verstrekken? Is hij aansprakelijk als deze niet wordt gehaald? Hoe zit het met de zorgplicht van de franchisegever? … Continue reading

Posted in Distributie, franchise, agentuur, Intellectuele Eigendom | Tagged , , , , | Leave a comment

Distributieovereenkomst: de contractueel overeengekomen opzegtermijn als uitgangspunt

Het Hof Arnhem herinnert de partijen bij een distributieovereenkomst er in zijn arrest van 22 november nog eens aan dat de opzegtermijn die in het schriftelijk contract is opgenomen, het uitgangspunt vormt bij opzegging. De Duitse distributeur Fischer en de … Continue reading

Posted in Distributie, franchise, agentuur | Tagged , , | Leave a comment