Onderzoeken: Mode-ondernemers beschermen hun merken beter dan andere ondernemers

Slechts 25% van de ondernemers blijkt de door hen gebruikte merknaam daadwerkelijk te registreren, zo volgt uit een recent onderzoek van het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel. Een onderzoek van Mode-recht.nl onder mode-labels laat (gelukkig) andere resultaten zien. Binnen de modebranche blijkt er meer aandracht te zijn voor merkregistratie.

Onderzoek KvK: Bescherming merknaam en logo

Onderzoek KvK merkenUit een onderzoek van het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat slechts 25% van de onderzochte ondernemers hun merknaam heeft beschermd met een merkregistratie. Ruim 40% heeft dit niet gedaan. Een groep van 30% weet niet te vertellen of dit het geval is.

Volgens de KvK denken veel ondernemers ten onrechte dat hun naam goed beschermd is omdat ze hem als handelsnaam of als domeinnaam hebben geregistreerd. Het handelsnaamrecht beschermt een ondernemer echter alleen tegen andere ondernemingen die een verwarringwekkende naam gaan gebruiken naam voor de onderneming – dus als handelsnaam. Als een andere onderneming de naam gaat gebruiken ter onderscheiding van producten of diensten – dus als merk – dan beschermt het handelsnaamrecht daar niet tegen. Dan zal de ondernemer in principe moeten beschikken over een geregistreerd merk.

Hoewel 80% van de onderzochte groep van ondernemers gebruik maakt van een logo, blijkt uit het onderzoek van de KvK dat 75% dit logo niet als merk heeft gedeponeerd (een zogenaamd beeldmerk).

Onderzoek Mode-recht.nl onder mode-labels

Begin dit jaar verrichte Mode-recht.nl een onderzoek naar de merken van de bijna 700 modelabels die vertegenwoordigd waren op de 32e editie van de Modefabriek. Dit onderzoek liet een positievere resultaten zien:

  • Een ruime meerderheid van de onderzochte modemerken heeft haar merknaam als merk geregistreerd. Het ging om maar liefst 75%.
  • Een groot deel van de modelabels had ook het logo (beeldmerk) geregistreerd. 30 % van de modelabels had zowel een woord- als een beeldmerk. 11 % beschikte alleen over een beeldmerk.

Lees hier de overige onderzoeksresultaten.

Kortom, het lijkt erop dat modelabels vaker tot registratie van een merk overgaan. Wellicht dat dit komt doordat de mode-wereld grotendeels om merken draait. Wellicht dat het belang van een registratie daardoor eerder wordt ingezien.

Waarom een merknaam registreren?

Een onderneming kan een merknaam om verschillende reden registreren.

  • Een voor de hand liggende reden is bescherming tegen concurrenten. Met een merknaam kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat concurrenten dezelfde naam gebruiken voor dezelfde producten of diensten als die de merkhouder aanbiedt.
  • Verder kan een merknaam een (grote) waarde gaan vertegenwoordigen binnen een onderneming. Denk bijvoorbeeld aan Apple: Dat merk wordt gewaardeerd op meer dan 180 miljard.
  • Ook kan een merk worden gebruikt als exploitatiemiddel. Een onderneming met een merk kan aan anderen het recht verlenen om de merknaam te gebruiken (licentieverlening). Ook kan het merk worden verkocht.
  • Tenslotte kan de merknaam van belang zijn in het kader van de verkoop van een onderneming. Als een onderneming wordt verkocht, wordt door de kopende partij vaak gevraagd of de merknaam voor het product goed is beschermd.

Meer weten over merken en handelsnamen? Lees De 10 meest gestelde vragen over…

Wilt u meer weten over merken en handelsnamen? Bijvoorbeeld over waar een merk en een handelsnaam tegen beschermen, hoe je de rechten kunt krijgen en waartegen ze bescherming bieden, lees dan onze (gratis) digitale brochures:

Contact

Wilt u een merknaam registeren of heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact op.

Evert van Gelderen – Advocaat merkenrecht

Evert van Gelderen
e.
e.vangelderen@banning.nl
m. 06-25053428

About evertvangelderen

Evert van Gelderen is advocaat & partner bij Banning Advocaten. Hij is specialist in het intellectueel eigendomsrecht. Hij houdt zich onder meer bezig met de bescherming van kleding, schoenen, sierraden en merken, het aanpakken van namaak en het opstellen van contracten (algemene voorwaarden, licenties, in- en verkoopcontracten, agentuurovereenkomsten). Contact opnemen? : E: e.vangelderen@banning.nl.
This entry was posted in Intellectuele Eigendom and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply