Strak vonnis – Exquisite Legging en Angro Legging

De bedrijven Bonnie Doon en Angro hebben een geschil over leggings, de zogenaamde Exquisite Legging van Bonnie Doon en de Angro Legging. Bonnie Doon heeft het ontwerp van de Exquisite Legging in november 2006 afgerond en begin 2007 aan haar afnemers gepresenteerd. De rechtbank heeft in een tussenvonnis vastgesteld dat het ontwerp van deze Exquisite Leggings als auteursrechtelijk beschermd werk kwalificeert en tevens een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is.

In dit tussenvonnis heeft de rechter tevens vastgesteld dat de Angro Legging inbreuk maakt op die van Bonnie Doon. Het is, volgens de rechter, uitgesloten dat de twee leggings onafhankelijk van elkaar zijn ontworpen. Daarvoor lijken ze simpelweg te veel op elkaar.

Angro ontkent ook niet dat er sprake is van inbreuk. Haar stelling is erg interessant: niet zij maakt inbreuk, maar Donnie Boon. Angro beweert namelijk dat de Angro Legging eerder is ontworpen dan de Exquisite Legging en dat Bonnie Doon dus degene is die inbreuk maakt. De rechter geeft Angro de kans om dit te bewijzen maar stelt strenge eisen aan dergelijk bewijs.

Jurisprudentie
In deze situatie moet worden aangehaakt bij een leerstuk uit de bestaande rechtspraak (de zogenaamde Shoppingspel-uitspraak). In deze uitspraak is namelijk bepaald dat als er een vermoeden bestaat dat een werk is ontleend aan een ander werk (wat hier aan de orde is) het tegenbewijs daarvan moet worden geleverd door meer dan verklaringen van personen die betrokken zijn geweest bij het ontwerpen van het inbreukmakende werk.

In deze zaak betekent dat dus, dat Angro moet bewijzen dat zij eerder de legging heeft ontworpen dan Bonnie Doon, maar dat het niet voldoende is dat zij daarvoor verklaringen van haar eigen ontwerpers overlegt.

Bewijsmateriaal
Angro doet echter precies dat. Zij legt een verklaring van een ontwerper over en beroept zich ook op de verklaring van een bestuurder van Angro (een zogenaamde partijgetuige). Angro slaagt er niet in om aanvullend bewijs over te leggen, zoals bijvoorbeeld een verklaring van een afnemer waaruit blijkt dat (het ontwerp van) de Angro Legging eerder al bestond.

Afwijkende totstandkoming
Daarbij komt nog dat de totstandkoming van de Angro Legging opvallend afwijkt van de totstandkoming van overige producten van Angro uit die productserie. Zo was de Angro Legging bijvoorbeeld niet opgenomen in het presentatieboek van Angro waarin andere producten in 2006 werden aangekondigd (wat tevens de normale gang van zaken is).

Uitspraak
De rechter vindt daarom dat Angro niet voldoende heeft bewezen dat zij eerder was met het ontwerpen van de legging dan Bonnie Doon. Omdat in het tussenvonnis al was vastgesteld dat er sprake is van ontlening, maakt Angro hiermee dus inbreuk op de auteursrechten en modellenrechten van Bonnie Doon. Angro moet de complete voorraad inbreukmakende producten afgeven aan Bonnie Doon zodat deze, op kosten van Angro, vernietigd kunnen worden. Ook moet zij een nader op te maken schadevergoeding betalen.

Proceskostenveroordeling
Omdat dit een zaak is in het Intellectuele Eigendomsrecht (in dit geval auteursrecht en modellenrecht) kan volledige vergoeding van de proceskosten worden gevorderd. Dat soort bedragen kan flink oplopen. In dit geval moet Angro als verliezende partij – naast de schadevergoeding – meer dan €40.000,- aan proceskosten aan Bonnie Doon vergoeden.

About evertvangelderen

Evert van Gelderen is advocaat & partner bij Banning Advocaten. Hij is specialist in het intellectueel eigendomsrecht. Hij houdt zich onder meer bezig met de bescherming van kleding, schoenen, sierraden en merken, het aanpakken van namaak en het opstellen van contracten (algemene voorwaarden, licenties, in- en verkoopcontracten, agentuurovereenkomsten). Contact opnemen? : E: e.vangelderen@banning.nl.
This entry was posted in Intellectuele Eigendom and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply