Veroorzaakt een namaak tas ook reputatieschade?

Longchamp tegen Horsten Lederwaren.

Korte juridische samenvatting

  • Bij een auteursrechtprobleem moet formeel eerst worden gekeken of een product wel bescherming van de auteurswet geniet. (de beschermingsvraag);
  • Als een product bescherming geniet van de auteurswet, kan worden bepaald of een ander product daar mogelijk inbreuk op maakt (de inbreukvraag);
  • Als er sprake is van inbreuk kan in principe afdracht van de misgelopen (gederfde) winst en schadevergoeding die bestaat uit reputatieschade gevorderd worden.

Het Franse bedrijf Longchamp heeft een geschil met het Nederlandse bedrijf Horsten. Horsten heeft tassen verkocht (de Horsten-tas) die volgens Longchamp teveel lijken op een bepaalde tas van Longchamp (de Pliage-tas). Longchamp vindt dat daarmee haar auteursrechten op de Pliage-tas geschonden zijn. Inmiddels is Longchamp in hoger beroep gegaan bij het Hof in Den Bosch om haar gelijk te halen.

Inbreuk of niet?

De vraag is of Horsten inbreuk heeft gemaakt op de rechten van Longchamp. Het Hof pakt deze vraag gestructureerd aan, zoals het hoort. Daarom stelt zij eerst de zogenaamde beschermingsvraag en daarna de zogenaamde inbreukvraag.

De beschermingsvraag

Het Hof onderzoekt eerst of de Pliage-tas eigenlijk wel voor bescherming door het auteursrecht in aanmerking komt: de beschermingsvraag. Als op een product (in dit geval de tas) geen auteursrecht rust kan immers ook geen inbreuk op het auteursrecht gemaakt worden. Het Hof vindt echter dat de Pliage-tas wel degelijk beschermd wordt door het auteursrecht. De Pliage-tas heeft namelijk “een eigen oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijke stempel van de maker” zoals het Hof dat juridisch zegt.

De inbreukvraag

De Pliage-tas geniet dus bescherming van het auteursrecht. De tweede vraag is dan of de Horsten-tas inbreuk maakt op deze auteursrechten die Longchamp op de Pliage-tas heeft.

Ja, zegt het Hof. De totaalindruk van de Horsten-tas verschilt te weinig van de totaalindruk van de Pliage-tas, zowel in uitgevouwen, gevulde als opgevouwen vorm. De Horsten-tas kan niet als zelfstandig werk worden aangemerkt.

Horsten stelt nog dat de Pliage-tassen tot een bepaalde trend of stijl zijn verworden en dat de tassen daarom geen auteursrechtelijk bescherming meer genieten. Het Hof is het hier niet mee eens en dit argument gaat dus niet op.

Kortom, door Horsten-tassen te verkopen maakt Horsten inbreuk op het auteursrecht van Longchamp op de Pliage-tas, aldus het Hof.

Schadevergoeding: gederfde winst

Longchamp vordert misgelopen (gederfde) winst van Horsten en schadevergoeding voor opgelopen imagoschade. Het Hof bevestigt dat Longchamp deze vorderingen naast elkaar kan instellen.

Longchapmp stelt dat zij € 30,- winst maakt per Pliage-tas en daarom vordert zij van Horsten € 30,- euro per verkochte Horsten-tas. Het Hof is hier kritisch over en vindt dat nergens uit blijkt dat Longchamp voor iedere verkochte Horsten-tas een Pliage-tas zou hebben verkocht. Longchamp had dit nader moeten onderbouwen. Daarnaast is er een groot prijsverschil tussen de twee tassen. Het Hof vindt het daarom niet redelijk om een bedrag van € 30,- per verkochte Horsten-tas als schadevergoeding aan Longchamp toe te kennen. Deze vordering van Longchamp is niet voldoende heeft onderbouwd en dus wordt deze afgewezen

Schadevergoeding: reputatieschade

Daarnaast vordert Longchamp schadevergoeding die is gebaseerd op reputatieschade. Doordat Horsten de Horsten-tas heeft verkocht heeft de reputatie van Longschamp schade opgelopen en is de tas minder exclusief geworden. De tas is voor het publiek tevens minder aantrekkelijk doordat de Horsten-tas voorhanden was, aldus Longchamp.

Het Hof is het hiermee eens. Het is aannemelijk dat Longchamp reputatieschade heeft opgelopen door de verkoop van Horsten-tassen. Het Hof wil echter precies weten hoeveel Horsten-tassen er verkocht zijn, voordat zij kan uitrekenen wat de hoogte van de schadevergoeding bedraagt. Daarom doet het Hof nog geen uitspraak.

Het Hof geeft Horsten de opdracht om een door een accountant goedgekeurd rapport in te dienen waaruit blijkt hoeveel tassen door de toeleverancier aan Horsten zijn geleverd, hoeveel Horsten-tassen er zijn verkocht en wat de inkoop- en verkoopprijs van deze tassen is geweest.

About evertvangelderen

Evert van Gelderen is advocaat & partner bij Banning Advocaten. Hij is specialist in het intellectueel eigendomsrecht. Hij houdt zich onder meer bezig met de bescherming van kleding, schoenen, sierraden en merken, het aanpakken van namaak en het opstellen van contracten (algemene voorwaarden, licenties, in- en verkoopcontracten, agentuurovereenkomsten). Contact opnemen? : E: e.vangelderen@banning.nl.
This entry was posted in Intellectuele Eigendom. Bookmark the permalink.

Leave a Reply