Verwisselbaarheid sieraden niet auteursrechtelijk beschermd

MelanoAl een tijd zie je dat diverse merken sieraden aanbieden waarvan je elementen kunt verwisselen. Bijvoorbeeld hangers waaraan je allerlei bedels kunt maken of ringen waar je verschillende steentjes in kunt draaien. Is die verwisselbaarheid zodanig origineel, dat je daar juridische bescherming door het auteursrecht voor kunt krijgen?

Melano, producent van zulke sieraden, had een rechtszaak aangespannen tegen een concurrent die soortgelijke sieraden aanbood. Daarbij voerde Melano onder meer aan, dat zij de eerste was die het verwisselen van stenen in ringen had bedacht. Haar ringen zouden daardoor beschermd zijn door het auteursrecht. De concurrent zou daar inbreuk op hebben gemaakt.

Trend

Melano en de concurrent waren het erover eens dat het verwisselen van onderdelen van sieraden een trend is. Dat is een belangrijke vaststelling, omdat een trend op zich niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Dat kan echter wel gelden voor een uitwerking van een trend.

Functionele aspecten

De rechter benadrukte dit ook. De vraag werd dus of de concrete uitwerking van die trend in Melano’s sieraden voldoet aan de eisen van het auteursrecht.  De rechter vond dat Melano dit niet goed had onderbouwd. Melano had vooral toegelicht hoe de elementen in haar sieraden makkelijk kunnen worden aangebracht en stevig blijven vastzitten. Dat zijn volgens de rechter functionele aspecten. Die onderbouwen niet of de sieraden creaties vormen die worden beschermd door het auteursrecht. Daarbij is het van belang om te beseffen dat functionele of technische kenmerken van een creatie niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

Conclusie

Puur het fenomeen van de verwisselbaarheid van elementen in sieraden lijkt dus niet beschermbaar, in ieder geval niet door het auteursrecht. Dat neemt niet weg dat individuele sieraden ontworpen binnen die trend door bepaalde onderscheidende kenmerken wel auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn. Of dat opgaat voor de sieraden van Melano is (nog) niet komen vast te staan.

De Melano-zaak is door twee rechterlijke instanties beoordeeld. De Rechtbank Den Bosch deed op 25 mei 2011 uitspraak. In hoger beroep heeft het Gerechtshof Den Bosch op 29 januari 2013 die uitspraak bevestigd.

About evertvangelderen

Evert van Gelderen is advocaat & partner bij Banning Advocaten. Hij is specialist in het intellectueel eigendomsrecht. Hij houdt zich onder meer bezig met de bescherming van kleding, schoenen, sierraden en merken, het aanpakken van namaak en het opstellen van contracten (algemene voorwaarden, licenties, in- en verkoopcontracten, agentuurovereenkomsten). Contact opnemen? : E: e.vangelderen@banning.nl.
This entry was posted in Algemeen, Intellectuele Eigendom. Bookmark the permalink.

Leave a Reply