Is het importeren van kleding toegestaan? Over parallelimport van merkkleding

parallel import kledingIs het toegestaan om mode-artikelen – zoals kelding of schoenen – in het buitenland in te kopen en in Nederland te verkopen? Wat is parallelimport? Is ‘grijze import’ toegestaan? Deze vragen worden ons regelmatig gesteld. In dit item besteden we aandacht aan parallelimport.

Parallelimport

Paralellimport (ook wel ‘grijze import’ genoemd) betekent – kort gezegd – import van originele producten van buiten Europa, zonder dat de rechthebbende toestemming heeft gegeven voor de import.

Een voorbeeld: Stel je koopt in de VS in een winkel (goedkoop) bepaalde originele merkkleding en verkoopt het vervolgens in Europa. De producten worden in het buitenland vaak onder de Europese richtprijzen aangeboden, waardoor een dergelijke import commercieel interessant kan zijn. Juridisch is het vaak minder interessant, omdat een fabrikant de paralellimporteur kan aanpakken.

Parallelimport: Import van merkkleding van buiten Europa vereist toestemming van de merkhouder

Als het om originele producten gaat, waarom mag een rechthebbende de verkoop in Europa dan verbieden?

De fabrikant van de originele merkkleding heeft op grond van haar intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkrechten, etc.) het uitsluitende recht om haar producten voor het eerst op de Europese markt te brengen. Zij kan om die reden ieder ander verbieden om haar producten in Europa op de markt te brengen, óók als de producten door dat kledingmerk zelf al buiten Europa op de markt zijn gebracht.

Kleding die met toestemming in Europa is verkocht mag worden doorverkocht

Als een product echter eenmaal door de merkhouder – of met toestemming van die merkhouder (bijvoorbeeld via een officiële distributeur) – op de Europese markt is gebracht, dan kan de verdere verhandeling van dát product binnen Europa niet meer worden tegengaan. Het gaat om toestemming per exemplaar. Het is dus niet zo dat als een bepaald type product op de markt is geïntroduceerd door een merkhouder, die producten vrij geïmporteerd mogen worden. Voor elke exemplaar moet bekeken worden of die door de merkhouder (of met diens toestemming) op de markt is gebracht.

Prijsverschillen leiden tot grijze import

Al bij kleine prijsverschillen tussen Europa en landen die daarbuiten liggen, blijkt het interessant te zijn om de producten (illegaal) te importeren. Parallelimport is ook in de modebranche een issue. Het wordt door rechthebbenden met juridische middelen (vaak keihard) aangepakt. Ook worden er niet-juridische middelen ingezet, zoals het afstemmen van het product op een bepaalde (niet-Europese markt), waardoor het niet praktisch (bijv. door teksten in een bepaalde taal) of zelfs onmogelijk is (bijv. technische belemmeringen) om het product binnen Europa te gebruiken.

Vragen over importeren van mode? Neem gerust contact op.

Neem contact op met mode-advocaat Evert van Gelderen als u vragen heeft over import van mode-artikelen. Hij is bereikbaar per email e.vangelderen@banning.nl. In de avonduren kunt u hem voor spoedeisende vragen mobiel bereiken: 06-25053428.

Dit artikel is een bewerking van een artikel over parallelimport dat eerder werd gepubliceerd op speelgoedrecht.nl.

About evertvangelderen

Evert van Gelderen is advocaat & partner bij Banning Advocaten. Hij is specialist in het intellectueel eigendomsrecht. Hij houdt zich onder meer bezig met de bescherming van kleding, schoenen, sierraden en merken, het aanpakken van namaak en het opstellen van contracten (algemene voorwaarden, licenties, in- en verkoopcontracten, agentuurovereenkomsten). Contact opnemen? : E: e.vangelderen@banning.nl.
This entry was posted in Intellectuele Eigendom and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.